Linnuliha tootmise ettevõte Sosnovskaja linnuvabrik - Ravis Tšeljabinski oblastis

Ukraina põllumehed ei ole rahul EL kvootidega

28
(Uuendatud 14:11 09.02.2016)
Ukraina põllumehed leiavad, et EL-ga sõlmitud vabakaubanduse kokkulepe praktiliselt ei toimi. Osa eksportööre avastasid äkki, et Euroopa on nende kaupadele sisse viinud üsna tagasihoidlikud kvoodid. Teised ei suuda esialgu täita EL-s toodangule kehtivaid kvaliteedinõudeid.

TALLINN, 4. veebruar — Sputnik. Ukraina üritab EL-ga kokku leppida oma toidukaupade ekspordikvootide suurendamises. On möödunud kuu aega Ukraina ja EL vahelise vabakaubanduspiirkonda käsitleva lepingu jõustumisest, kuid Ukraina põllumajandussaaduste eksport Euroopasse ei näita kasvutendentsi. Eksportöörid on äkki avastanud, et EL nende toodetele on kehtestanud üsna tagasihoidlikud kvoodid.

Kõne all on eelkõige põllumajandustoodang, mida Ukraina on võimeline vastavalt EL rangetele reeglitele ja nõuetele osaliselt tootma.

Juba mõni nädal pärast Ukraina ja EL vahelise vabakaubanduspiirkonda käsitleva lepingu jõustumist asus Ukraina suurim linnulihaeksportija seda kritiseerima. Valdusühingu "Мироновский хлебопродукт" („Mironovski leivatooted") omanik Juri Kosjuk avaldas arvamust, et kokkulepe ei toimi, kuna EL on kehtestanud terve rea ekspordipiiranguid.

Tema sõnul ei ole mingit turgude avamist toimunud. „Teate, õhkrehvides nimetatakse sellist mehhanismi nipliks. Ühes suunas läbipääs toimib, vastupidi mitte. Umbes selline olukord on meil euroopa turgudega. Euroopa räägib vabakaubandusest Ukrainaga ja samal ajal on alla kirjutatud hulk erandeid ja piiranguid ukraina kaupade ekspordile," teatas Kosjuk.

Kaupade kvoteerimise „võrdsed" tingimused

Ukraina ja EL võimaldasid teineteisele toodangu tarnimise soodustariifid, kuid seda vaid teatud kvootide raames. Kvoote ületavates mahtudes tehtavad hanked peavad toimuma üldtariifidega. Ukraina pool on kvoodid kehtestanud vaid kolmele toodanguliigile: sealihale, linnulihale ja suhkrule; EL aga kehtestas sellised kvoodid 36 liiki ukraina kaupadele.

Ukraina majandusministeeriumi andmetel kasutasid Ukraina eksportöörid täielikult ära kaheksa kvoodi limiidid. Samal ajal osade toodete kvoodid kasutati ära kas väga vähesel määral või ei kasutatud neid üldse.

Mis puutub veel kasutamata kvoote, siis liha- ja piimatoodete osas, nagu kinnitas „Ukraina põllumajandustoodete kaubanduse klubi" peadirektor Tarass Võsotski, on kvaliteedinõuded tõepoolest väga kõrged ja mõnedel Ukraina tootjatel tuleb alles oma tootmine nendega alles vastavusse viia.

„Rida ukraina ettevõtteid on juba võimelised ettenähtud kvaliteedi tagama, kuid mitte kõik," ütles Võsotski.

Samasuguse EL normidele ja määrustele adapteerimise ning vastavad kontrollid pidid omal ajal läbi tegema ka Eesti toiduainetetööstuse ettevõtted, enne kui mõnel neist õnnestus saada vastavad sertifikaadid. Ukraina tehastel ja vabrikutele seisab see tee, kus tuleb kulutades miljoneid ja miljoneid eurosid uue sisseseade soetamisele ning hoonete ja ehitiste korrastamisele, alles ees.

Euroopal pole oma toiduaineid kuhugi panna

Ukraina on varem tõstatanud kvootide ümbervaatamise küsimuse, kuid praegu kannatab Euroopa ise toiduainete ületootmise all ja tal on raske vastu võtta täiendavaid toiduainete mahtusid. Samal ajal, nagu ütles Ukraina majanduskliku arengu ja kaubanduse minister, leedulane Aivaras Abromavicius, on Kiiev ja EL pidevas kaubandussuhete edasise liberaliseerimise alases konstruktiivses dialoogis.

„Ma kohtusin hiljuti kaubandusvolinik Cecilia Malmströmiga, kellega me suhtleme regulaarselt. Meil oli juttu EL-ga toimuva kaubavahetuse edasisest liberaliseerimisest. Nad saavad täielikult aru meie olukorrast, meie mõistame samuti nende piiranguid, mis on kehtestatud muuhulgas seetõttu, et ka nende toiduained ei pääse sanktsioonide tõttu Venemaa turule. Vaatamata sellele on kõik valmis edasiseks liberaliseerimiseks ja ma näen EL konstruktiivset seisukohta," ütles minister.

Abromavicius teatas, et lähitulevikus võidakse Ukraina eksporttoodangu kvoodid EL-u üle vaadata. Tema prognooside kohaselt võidaks kvoote tõsta mõnes osas 10%, mõnes osas 50% võrra.

„Kuid selleks, et käivituks nende kaupade eksport Euroopa Liitu, on meie maale vaja mitmemiljardilisi investeeringuid" märkis Abromavicius omal ajal.

Kiievist teatati, et Ukraina majandusliku arengu ja kaubanduse minister Aivaras Abromavicius on teatanud oma tagasiastumisest, seletades seda võimatusega ületada riigi võimudel välja kujunenud korruptsioonitraditsioone. Kuna justnimelt Abromavicius pidas Brüsseliga läbirääkimisi ukraina kaupade ekspordikvootide suurendamiseks Euroopasse, siis tõenäoliselt jääb see dialoog mõneks ajaks seisma.

 

 

28