Punane värv sunnib inimesi üldtunnustatud normide vastu mässu tõstma.

Punane värv tõukab revolutsioonile

5
Punane pani üliõpilasi ja võrguteenuse kasutajaid kalduma enamal määral sõnakuulmatusele ja tegudele, millega rikutakse seadusi ja ühiskondlikke käitumisnorme.

TALLINN, 11. juuli — Sputnik. Punane värv sunnib inimesi mõnel puhul peatuma ja taganema, aga ka vastupidi, üldtunnustatud normide vastu mässu tõstma juhul, kui need „revolutsionäärid" on oma eelsoodumuselt või meelsusega häälestatud teravaid elamusi otsima, öeldakse artiklis, mis ilmus Journal of Consumer Psychology, teatas RIA Novosti.

„Punane värv ja stopp-märk ei või alati abiks olla kampaaniais suitsetamise vastu või agitatsioonis turvaseksi teemal. Neil puhkudel ei pruugi tervishoiualaseid loosungeid raamiv punane taustavärv toimida teravate elamuste ihkajatele koguni ümberpöördult, võib sundida neid tegema midagi täiesti vastupidist," väitis Ravi Mehta Illinoisi osariigi Champaigni ülikoolist (USA).

Mehta sõnul jõudis tema teadusrühm kõikide revolutsiooniliste punalippude edu saladuse jälile täiesti juhuslikult — nende poole pöördus abipalvega Hollandi mittetulundusühing, kes teenindab abiliini 8- kuni 18-aastaste lastele, kes said usaldustelefonile helistades või veebivestluse teel kõnelda oma probleemidest. Väga sageli aga kasutasid MTÜ esindajate sõnul usaldusliini mitte lapsed, vaid tüngakõnede tegijad, kes maksumaksjate kulul lõbustasid end lastepsühholoogidega suhtlemisega. Selliste naljahammaste osakaal usaldusliini kasutajate hulgas ulatus 15%-ni ja seetõttu pöördusidki ühingu töötajad abipalvega teise psühholoogide rühma poole, kes soovitas neil muuta vestlusakna värv oma veebilehel sinisest ja valgest punaseks, et tüngategijaid eemale peletada, sest punast värvi peetakse seostuvaks allumise ja seaduskuuleka käitumisega.

Nagu teadlased jutustavad, viis see abinõu hoopis vastupidise tulemuseni — tüngakõnede arv kasvas 22%-ni, mis sundis MTÜ-d paluma abi Mehtalt ja tema kolleegidelt. Nad hakkasid huviga seda „trollide" ebatavalist käitumist uurima ja püüdsid välja selgitada, miks punane värv muudab „ülestõusu" ühiskondlike normide vastu veelgi ligitõmbavamaks, jälgides üliõpilaste käitumist kahe tillukese eksperimendi käigus.

Nende katsete raames korraldasid teadlased üliõpilaste ja Amazon Turk´i teenusekasutajate seas väikese küsitluse nende käitumises leiduva kalduvuse kohta seaduserikkumistele ja teravate elamuste otsimisele. Värvitoon, mille taustal küsimused vastavas programmis arvutiekraanile kuvati, oli ühtedele küsitluses osalejatele valge, teistele aga — punane. Ühe vastusevariandi puhul kuvati „kogemata" terviseteenistuse sõnum, mis soovitas matkal ja rannas viibides kasutada päevituskreemi, ja ühtlasi küsimused, mis puudutasid küsitletavate suhtumist antud ihuhooldusvahendisse.

Mõlemad eksperimendid näitasid, et punane pani üliõpilasi ja võrguteenuse kasutajaid kalduma enamal määral sõnakuulmatusele ja tegudele, millega rikutakse seadusi ja ühiskondlikke käitumisnorme — seda juhul, kui neil oli juba algselt kalduvus riskile ja ohtlike elamuste otsinguile. Inimesed, kes loomupäraselt kaldusid pigem tavalist elu eelistama, ilmutasid aga punast värvi nähes, vastupidi, veel vähem mässumeelsust.

Sel põhjusel soovitavad teadlased loobuda punase värvi kasutamisest, kui propageeritakse hoidudumist narkootikumidest, sigarettidest, ujumisest selleks mitte-ettenähtud kohas või turvaseksi riskirühmade hulgas. „Tavalised" inimesed ei tee seda kõike ka ilma taoliste hoiatusteta, aga kõige haavatavamad rahvastiku kategooriad, kellel on eelsoodumus riskikäitumisele, hakkavad hoopis sagedamini toimima risti vastupidi sellele, mida tahavad sotsiaalteenistused, kui näevad nende hoiatusi punasel taustal.

 

5