Skripalide prequel

Skripalide prequel: Ühendkuningriigis uuritakse "suurt võltsingut"

94
(Uuendatud 11:11 08.09.2018)
"Zinovjevi kiri: vandenõu, mis kunagi ei sure" on õppetund neile, kes osalevad tänapäeva vene-vastases hüsteerias. Ei erine ju praeguse Skripali skandaali tehnoloogia millegi poolest 1924. aasta sündmustest.

Vladimir Kornilov, RIA Novosti kolumnist

Kuulsa Briti arhivaari ja ajaloolase Gill Bennetti raamatu "Zinovjevi kiri: vandenõu, mis kunagi ei sure" ("The Zinoviev Letter: The Conspiracy That Never Dies") avaldamine kujunes Läänes märkimisväärseks sündmuseks. Peaaegu kõik soliidsed väljaanded reageerisid sellele arvustusega. See on ka arusaadav: esiteks on Bennett ülemaailmselt tuntud ekspert, kes uuris Suurbritannia ajaloo üht kõige tuntumat skandaali; teiseks on praeguste Venemaa-vastaste sanktsioonide ja "libauudiste" müra juures 1920. aastate sündmuse meeldetuletus enam kui asjakohane.

Oktoobris 1924 kirjutatud nn Zinovjevi kiri (ehk "punane kiri", nagu Briti press seda tol ajal nimetas) raputas tõepoolest Briti ühiskonna alustalasid ja mõjutas otseselt parlamendivalimiste tulemusi, mis tõi võimule esimese leiboristide valitsuse. Kiri kujutas endast Kominterni juhi Grigori Zinovjevi, šoti kommunisti Arthur McManuse ja Soome töölisliikumise liidri Otto Kuusineni juhist Briti kommunistidele. Selles räägiti vajadusest "virgutada inertne Briti proletariaadi mass tegudele", korraldada Inglismaal sabotaaži ja alustada ettevalmistusi "Punaarmee" loomiseks, eesmärgiga käivitada "klassivõitlus" nii Suurbritannias, kui ka tema kolooniates. Ja kõike seda Ramsey MacDonaldi leiboristliku valitsuse "välispoliitika paljastamiseks" ning Moskva ja Londoni poolt juba allkirjastatud kaubanduslepingute ratifitseerimisele sundimiseks.

Kiri oli NSV Liidu huvide seisukohalt täiesti mõttetu. Kiri on dateeritud 15. septembriga 1924 — selleks ajaks olid leiboristid parlamendis juba umbusalduse saanud ja ennetähtaegsed parlamendivalimised olid määratud 29. oktoobrile, kusjuures MacDonaldi partei oleks võinud need uuesti võita, mis Briti eliiti vägagi hirmutas.

Praegu oleme me leiboristide võimulolemisega juba harjunud, kuid 1924. aastal šokeeris nende võit sealset eliiti hingepõhjani ja see võeti vastu umbes samasuguse õudusega nagu Donald Trumpi võit USAs 2016. aastal. MacDonaldi valitsuse esimene lühike valitsemisaeg võeti konservatiivses ajakirjanduses vastu nõukogudevastase hüsteeriaga ja pidevate süüdistustega, et leiboristid on Moskva teenistuses. McDonald seadis sisse diplomaatilised suhted NSV Liiduga ja allkirjastas mõlemale riigile kasulikud kaubanduslepingud, lootuses üle lüüa seadmete tarnelepingud Saksamaalt. Sellistes tingimustes olid Moskva ja Komintern kõige vähem huvitatud McDonaldi ja tema valitsuse kukutamisest, kuid me teame tänapäeva kogemustest, et kui läänes õhutatakse Venemaa-vastast hüsteeriat, siis taanduvad kõik mõistlikud argumendid.

"Zinovjevi kiri", mis oli täielik võltsing, saabus Londonisse välisministeeriumi salateenistuse (Secret Intelligence Service ehk SIS, tänapäeval tuntud kui MI6) Riia filiaalist kinnitusega, et dokumendi autentsus on "väljaspool kahtlust" ("highly likely" varasem vorm). Loomulikult ei kiirustanud valitsus seda kirja enne valimisi avalikustama.

25. oktoobril, kõigest neli päeva enne hääletust, avaldas parempoolne konservatiivne ajaleht The Daily Mail võltsingu kõmulise pealkirjaga "Sotsialistidest peremeeste kodusõjavandenõu" ja mitte vähem efektse sisujuhatusega "Moskva jagab meie punastele korraldusi". "Eile avastati suur vandenõu. Halvata sõjavägi ja laevastik, Mr McDonald krediteerib meie rahaga Venemaad!"

Leiboristide valitsuse saatus oli sellega otsustatud. Nii lühikese ajaga enne valimisi polnud olukorda enam võimalik parandada. Juba 1. novembril hooples The Daily Maili omanik Lord Rothermer (ajaleht kuulub siiamaani tema järeltulijatele), et kirja avaldamine läks leiboristidele maksma umbes 100 parlamendikohta. Konservatiivid saavutasid puhta võidu ja esimese sammuna katkestati kõik NSV Liiduga sõlmitud lepingud ja peagi ka diplomaatilised suhted. Sellest ajast alates uuendab peaaegu iga leiboristide valitsus "Zinovjevi kirja" ja The Daily Maili allika päritolu uurimist ning konservatiivid, saades võimule, lõpetavad selle vaikselt.

Gill Bennett oli välisministeeriumi arhiivi juhtiv kaastöötaja 1990ndate aastate lõpul, kui võimule tulid leiboristid eesotsas Tony Blairiga. Siis tõigi ta päevavalgele palju senimaani salastatud dokumente ja töötas isegi Moskva arhiivides, selle skandaali materjale uurides. Seetõttu ongi tema dokumentidel põhinev raamat nii väärtuslik. Bennetti järeldused kinnitavad, et Moskva on alati "Zinovjevi kirja" autentsust eitades tõtt rääkinud ja London oma eriteenistuste võltsingut uskudes valetanud. Varem salastatud dokumentidest nähtub, et SIS esitas välisministeeriumile "kirja" päritolu kohta valeandmeid.

Bennetti järelduste kohaselt oli venekeelne "originaal" kirjutatud Kominterni märkmiku lehele tõenäoliselt tagantjärele, kui oli juba puhkenud skandaal selle inglisekeelse "tõlke" ümber, kuigi SIS juhtkond kinnitas, et "originaal" on olemas. Pole kahtlust, et lekke ajalehele korraldasid konservatiividele lähedalseisvad luureteenistused ja välisministeeriumi ametnikud eesmärgiga diskrediteerida leiboristide valitsust ja mõjutada valimiste tulemusi.

Bennettil jäävad kahtlused vaid selles, kes täpselt sooritas võltsingu tehnilise poole. Ta tõendab üsna veenvalt, et selle taga oli valgete emigrantide võrgustik, mida juhtis Denikini valgekaartliku armee vastuluureohvitser Vladimir Orlov. Ta kasutas alati pehmelt öeldes vaieldavaid töömeetodeid. 1920ndatel aastatel oli ta palgaline SIS agent ja tegi tihedat koostööd kuulsa Sidney Reillyga — Odessas sündinud Briti sabotaaži- ja spionaaživõrgustiku juhiga NSV Liidus.

1970. aastal avaldas Harvardi raamatukogu bülletään kuus fotonegatiivi "Zinovjevi kirja" käsitsi kirjutatud mustandist, milles eksperdid tuvastasid Reilly käekirja. Ja see peaks lõpuks selgitama, kes vandenõu korraldas. Selle ahel koosneb algusest lõpuni Briti eriteenistuste esindajatest, välisministeeriumi ametnikest ja Briti konservatiivsetest poliitikutest.

Loogiliselt võttes on see näitlik õppetund neile, kes osalevad tänapäeva vene-vastases hüsteerias. Ei erine ju praeguse Skripali skandaali tehnoloogia millegi poolest 1924. aasta sündmustest. Seda olulisem on uurida möödunud sajandi võltsingute paljastamisi, et paari aastakümne pärast taas mitte uurida, kuidas Briti salateenistused fabritseerisid "Skripalide asja".

Seda paradoksaalsem on, kuidas lääne väljaannetes Bennetti raamatu ilmumist kajastatakse. Näiteks neoliberaalne The Economist avaldas ülevaate pealkirjaga "Moskva käsi. Venemaa sekkumine valimistesse on prequel" (prequel — raamat, film jne, mille sündmustik toimub enne varem loodud teose sündmustikku ja enne nende sisemist kronoloogiat – toim.). Kuigi uurimine tõendas Zinovjevi kirja puhul "Moskva käe" ja sekkumise puudumist, esitatakse seda vastupidi "Skripalide juhtumi prequellina". Sellist häbematust ei suuda me Lääne partneritelt kunagi ära õppida. "Sarnasus (tolleaegse ja praeguste skandaalide vahel — toim.) on piiratud," kirjutab seesama The Economist, "Zinovjevi kiri" oli võltsing, samal ajal kui praegune Venemaa sekkumine Ameerika valimistesse on üldtuntud" (1924. aastal oli "üldtuntud" ka eriteenistuste võltsingu autentsus). Ja konservatiivne The Times oletab raamatu valguses hoopiski: "Zinovjevi kiri" võiski olla võltsing, kuid "punane oht" oli tõeline". Autori arvates rõhutaski "kiri" vaid seda ohtu. Üldiselt on "tõde" see, "mida praegusel hetkel vaja on".

Autori arvamus ei pruugi kokku langeda toimetuse seisukohaga.

94
Tagid:
NSVL, Zinovjev, Skripal, Ühendkuningriik
Флаг Эстонии и НАТО

NATO ike: kui palju eestlased Venemaa-vastase poliitika eest maksavad

(Uuendatud 17:53 22.12.2019)
Tallinna välispoliitika aluseks on saanud hüpoteetiline vastasseis Moskvaga ning oma territooriumi täiesti reaalne andmine USA ja NATO käsutusse sõjalise taristu rajamiseks.

See on juba viinud sadade miljonite eurode kaotamiseni, mis on eraldatud tarbetute NATO võõrvägede toomiseks Eesti pinnale ja nende ülalpidamiseks. Ees ootavad uued vabatahtlikud rahakaotused.

Kui NATO riigid olid Varssavi tippkohtumisel 2016. aasta juunis otsustanud paigutada alliansi lahingugrupid Eestisse, Lätti, Leetu ja Poolasse, oli vaja investeeringuid.

Vajaliku taristu rajamiseks võõrvägedele järgmise viie aasta jooksul on Eesti valitsus kiirkorras eraldanud 40 miljonit eurot. Neid Eesti jaoks üsna suuri summasid on kasutatud kasarmute, arsenalide ja ladude ehitamiseks ning keskpolügooni arendamiseks.

Märgime, et Eesti valitsus on eraldanud reservfondist lisaraha liitlasvägede riigis viibimise hüvitamiseks alates 2014. aastast ehk ammu enne Varssavi tippkohtumist, mis olevat legitimeerinud võõrvägede alalise viibimise rahulikus ja stabiilses piirkonnas.

Eesti eelarvestrateegia 2019.–2021. aastaks näeb ette 2,4 miljardi euro suurused kaitsekulutused.

Absurdne lennubaas

Põhja-Atlandi allianss kavatseb suurendada Balti riikide õhuruumi turvavate lennukite arvu. Muuhulgas on kavas rakendada üsna valvsaks tegevaid lennupõhise eelhoiatuse ja õhuruumi juhtimise süsteeme (AWACS).

Ämari lennubaasis anti mullu oktoobris pidulikult käiku uued objektid, mis on ette nähtud NATO võõrvägede ja relvade vastuvõtmiseks ja teenindamiseks. Seejuures rõhutas kaitseminister Jüri Luik, et see taristu ei ole mõeldud mitte ainult USA õhujõududele, vaid "on kasulik kõigile". Projekti elluviimine läks maksma umbes 13,5 miljonit eurot.

Kaks kuud enne Ämari baasis toimunud tseremooniat oli Hispaania lennuväe hävitaja Eurofighter Typhoon 2000 lasknud Lõuna-Eesti kohal välja lahingraketi AMRAAM. Õnneks pääseti ohvrite ja purustusteta. Ligi 20-kilose lõhkepeaga raketi allakukkumise kohta ei leitud: see võis lennata ka saja kilomeetri kaugusele, isegi naaberriigi territooriumile.

See "õnnelik õnnetus" näitab, kui turvalisemaks on muutunud Eesti kodanike elu NATO õhujõudude kaitsva tiiva all. Esimene rakett sattus Eestisse sealt, kust seda ei oodatud, kuid täiesti ootuspäraselt.

Välismaise väegrupeeringu Eestis viibimise deklareeritav eesmärk on astuda vajadusel välja Venemaa agressiooni vastu ja võita aega alliansi põhivägede saabumiseni.

Kuni "kuri Venemaa" ei ründa, tuleb liitlasi ülal pidada Eesti maksumaksjate kulul. Võimalik, et aastakümneid. Aga kui võtta arvesse kulud oma kaitseväe relvastuse uuendamise kavale (praegu on Eesti ülemaailmses sõjalise võimsuse edetabelis Global Firepower 112. kohal 137-st), võib julgelt kinnitada, et eesmärgiks seatud 2,18 protsendil SKP-st Eesti sõjalise eelarve kasv pidama ei jää.

Tuleb veel kaua püksirihma pingutada, sest Ameerika presidendi Donald Trumpi üleskutse suurendada NATO riikide kaitsekulutused 4 protsendini SKP-st kehtib ka Eesti kohta.

Peegeldumisnurk

Läänes on levinud ettekujutus, et Balti regiooni postsovetlikud vabariigid seisavad vastu Venemaa agressioonile ja Põhja-Atlandi allianss kaitseb neid. Ja ometi ei ähvarda Eestit, Lätit ja Leedut ükski naaberriik, territoriaalseid või muid materiaalseid pretensioone ei ole neile ka Venemaal.

Teisest küljest NATO aastatepikkune motiveerimata laienemine itta ja Baltimaade "kaitsmine" tuhandetest sõjaväelastest koosnevate paljurahvuseliste väegrupeeringute ja löögirelvade paigutamise teel Venemaa piiride äärde ning õppused nagu Defender Europe 2020 meenutavad järjest rohkem agressiooniks valmistumist ja sunnivad Moskvat adekvaatselt reageerima.

Venemaa relvajõudude peastaabi ülem Valeri Gerassimov rääkis 17. detsembril otsesõnu alliansi valmistumisest "mastaapseks sõjaliseks konfliktiks" Balti regioonis ja see järeldus ei tõota Eestile midagi head.

Sõjaliste ohtudega silmitsi seistes on Venemaa kohustatud rakendama karme vastumeetmeid ning selleks on tal väärikad relvajõud ja ustavad liitlased.

Näiteks Leningradi oblastis, Eesti külje all, toimuvad alates 18. detsembrist kiire õppekogunemine ja Krasnoje Selo motolaskurbrigaadi õppus, millest võtavad osa ka Valgevene Vabariigi sõjaline delegatsioon, Lääne sõjaväeringkonna kõrgem juhtkoosseis, Balti laevastik, õhujõudude ja õhutõrje Leningradi koondised, üldväed ja tankiarmeed, mis dislotseeruvad 26 Venemaa Föderatsiooni subjekti territooriumil.

Eri tasandite staapides ja polügoonil harjutatakse uusimaid sõjategevuse viise võttes arvesse tänapäeva relvakonflikte. Erilist tähelepanu pööratakse luuretegevusele, õhutõrjele (tingliku vastase lahing- ja luuredroonide hävitamisele), raadioelektroonilisele võitlusele, tuleülesannete täitmisele suurtükiväelaste, tankistide ja motolaskurite poolt. Mis sellest järeldub?

Võõrvägede viibimine Eestis ainult vähendab Eesti julgeolekut. Mida rohkem on ettearvamatuid kaitsjaid olematu ohu eest, seda vaesemad on riigi elanikud ja seda tõenäolisem on piirkonna muutumine relvakonflikti tandriks.

Lugege lisaks:

https://ee.sputniknews.ru/columnists/20191219/18802351/chlenstvo-nato-estonia-traty.html

Tagid:
majandus, Eesti, Venemaa, NATO
Samal teemal
Kelle närvid enne üles ütlevad: ekspert hindas USA ja Türgi suhteid
Venemaa president Vladimir Putini pressikonverents

Kas Eesti riigijuhid saavad Putini läbipaistvast vihjest aru

(Uuendatud 16:51 20.12.2019)
Seniajani on Eesti trooninud sõnavabaduse edetabelite tipus. Kuid Sputnik Eesti töötajate jälitamine seab tema kõrge koha löögi alla, arvab kolumnist Boriss Grigorjev.

Rahvusvaheline praktika näitab, et väike Eesti peab kõvasti pingutama, et pääseda maailma meedia uudiste edetabeli tippu.

See läks tal korda seoses parvlaeva Estonia katastroofiga, seoses astumisega Euroopa Liitu ja NATOsse ning seoses "pronksiste" sündmustega, nüüd aga on riigile pööratud tähelepanu seoses sõnavabaduse karjuva rikkumisega Venemaa teabeagentuuri Sputnik Eesti ajakirjanike tagakiusamise teel.

Venemaa president Vladimir Putin
© Sputnik / Екатерина Чеснокова

Ma pole kindel, kas Eesti tahtis just sellist kuulsust, kuid seda küsimust Tallinna agentuuri ajakirjanike riigipoolse tagakiusamise kohta, mille esitas Sputnik Eesti peatoimetaja Elena Cherysheva otse Venemaa presidendile Vladimir Putinile tema iga-aastasel pressikonverentsil, millest võtsid osa Venemaa ja maailma tippajakirjanikud, kuulis kogu maailm, ja isegi kui mõnedes maades suhtutakse sellesse eelarvamustega, kujuneb ometi mingisugune ettekujutus Eestist kui riigist, kus rikutakse ajakirjanike õigusi ja ajakirjandusvabadust.

Midagi head ma selles ei näe. Seniajani on Eesti trooninud sõnavabaduse edetabelite tipus — nüüd aga on ta endale ise sellise hoobi andnud.

Kelle kõrvad selle tagant paistavad?

Kahtlemata püüab Eesti peavoolumeedia serveerida praegust etteheidet Putini poolt ja lubadust toetada Venemaa ajakirjanikke Eestis kui infopoliitilist rünnakut "kaitsetu" Eesti vastu, kes võitleb kõigest väest kurja Vene "monstrumiga".

Juba mitu aastat on Eesti poliitikud ja valitsusmeelsed väljaanded kinnitanud, et Sputnik Eesti ei olevat meedia, viitamata seejuures ühelegi seadusele. Ja kõik sellepärast, et mingit õiguslikku alust selleks põhimõtteliselt polegi.

Viimastel kuudel on agentuuri püütud hävitada isiklike sanktsioonide rakendamise kaudu, mis on kehtestatud Sputnik Eesti emaagentuuri rahvusvahelise infoagentuuri Rossija Segodnja juhi Dmitri Kisseljovi vastu.

Ja seda vaatamata sellele, et agentuuri ennast sanktsiooninimekirjades ei ole ja Euroopa Liidus on juriidiliselt tunnistatud, et Kisseljov ei ole agentuuri tegelik kasusaaja.

Eesti võimude sellise põikpäisuse üle võib vaid imestada, eriti kui võtta arvesse seda tõenäolist kahju, mida kõnealune tegevus toob Eestile rahvusvahelisel areenil.

Kuid nähtavasti ei seisa asjaomase aktsiooni taga mitte ainult natsionalismist pimestatud Eesti poliitikud ja ametnikud, vaid ka läänest pärit kolmandad jõud, kes püüavad Eesti kätega Venemaale järjekordselt "käkki keerata".

Omasid me hätta ei jäta

Sputnik Eesti tagakiusamisest rääkides lubas Venemaa president Vladimir Putin kasutada olukorra lahendamiseks kõiki võimalusi püüdes seejuures mitte kahjustada riikidevahelisi suhteid ja mitte jätta agentuuri ajakirjanikke hätta.

"Me teeme kõik, mida suudame, et teid jõukohaste abinõudega toetada ja mitte kahjustada meie riikide vahelisi suhteid. Vaatame, mida me teha saame," märkis president Putin.

Pole kahtlust, et avalikult sellisel tasemel kõlanud lubadus täidetakse. Muuhulgas on Venemaa välisministeerium juba saatnud pöördumised juhtivate rahvusvaheliste organisatsioonide poole.

"Eesti võimud on oma jahis Vene teabeagentuurile läinud üle nii totalitaarsetele meetoditele nagu tema töötajate ja koostööpartnerite jõhker hirmutamine karistusmeetmetega. Taoline olukord on täiesti vastuvõetamatu ning täielikult vastuolus demokraatia aluspõhimõtetega ja Eesti rahvusvaheliste kohustustega meedia segamatu töö, arvamuste avaldamise vabaduse ja infole võrdse juurdepääsu tagamisel," märgitakse Venemaa välisministeeriumi avalduses. Välisministeerium kutsus asjassepuutuvaid rahvusvahelisi organisatsioone ja kodanikuõiguste kaitse ühendusi üles kiiresti reageerima.

"Eelkõige ootama hinnangut olukorrale OSCE esindajalt ajakirjandusvabaduse küsimustes Harlem Désirilt," teatati ministeeriumist.

Kas Eesti võimud alluvad rahvusvahelisele survele? See sõltub "vanemate vendade" poolse surve tugevusest ja nendest kadudest, milleks Eesti võimud on valmis praeguses konfliktis Venemaaga.

On ilmselge, et Sputnik Eesti töötab edasi igal juhul. Kas see hakkab toimuma Eesti pinnal või enamjaolt väljaspool Eestit, seda näitavad lähikuude sündmused.

On täiesti tõenäoline, et järgnevad kohtuasjad Eesti võimude suhtes, kuid kuna kohtu veskid jahvatavad aeglaselt ja asi võib minna Euroopa Inimõiguste Kohtuni välja, tuleb õiglust oodata kaua.

Igal juhul jätkavad Eesti võimud sihikindlalt Eesti kui demokraatliku riigi maine halvendamist ning võimalusi koostööks naaberriigi Venemaaga jääb järjest vähemaks. Ja vaevalt on mõtet pärast taolisi tegevusi oodata Venemaa riigijuhtide heatahtlikku suhtumist igasugustesse Eestile majanduslikult kasulikesse algatustesse.

Autori arvamus ei pruugi kirjastaja seisukohaga kokku langeda.

Lugege lisaks: 

Tagid:
analüütika, demokraatia, Venemaa, Eesti, sõnavabadus, Sputnik Eesti
Teema:
Võimud ähvardavad ajakirjanikke kriminaalkaristusega
Samal teemal
Putini suur pressikonverents 2019
Võimud ähvardavad ajakirjanikke kriminaalkaristusega
Meedialahingud
Руководитель представительства МИА Россия сегодня в Эстонии, шеф-редактор Sputnik Эстония Елена Черышева

Sputnik Eesti asus tööle erirežiimis. Peatoimetaja avaldus

(Uuendatud 00:17 01.01.2020)
Sputnik Eesti juhataja Elena Cherysheva selgitas portaali lugejatele suunatud pöördumises olukorda seoses portaali töö peatumisega. Avaldame avaliku pöördumise tervikteksti.

Austatud lugejad!

Tänasest, nagu näete, erineb Sputnik Eesti veebisait tavapärasest. Tõenäoliselt teate juba muutuse põhjust, kuid pean vajalikuks toimunu veel kord lahti seletada.

Alates 1. jaanuarist võeti meilt võimalus teie heaks töötada.

Eesti politsei- ja piirivalveamet esitas meile kõigile ultimaatumi: me kas katkestame töölepinguid rahvusvahelise uudisteagentuuriga "Rossiya Segodnja" ega tööta enam Sputnik Eestis, või meie suhtes algatatakse kriminaalasjad.

Eelmise aasta viimastel päevadel arutasime korduvalt kujunenud olukorda ja jõudsime järeldusele, et hoolimata võimude nõudmiste absurdsusest ja ohust, mille reaalsusse me tegelikult uskuda ei tahaks, ei ole meil õigust oma inimeste saatusega riskida.

Selle tulemusel olid toimetuse töötajad sunnitud 1. jaanuarist lõpetama töösuhted Sputnik Eesti ja RIA "Rossiya Segodnjaga". Kas see tähendab, et saidi elupäevad on lõppenud? Ei, see pole nii.

Sait jätkab tööd täies mahus, kuid protsessi organiseerimine selliselt, et me ei peaks Eesti võimude pideva surve all elama, võtab veel natuke aega. Loomulikult proovime töö võimalikult kiiresti taastada. 

Tahan tänada teid, kallid lugejad, meie tegevuse toetamise eest nelja aasta vältel ja eriti viimastel kuudel, kui surve ja ähvardused kõigi meie ja meie partnerite vastu muutusid äärmuslikeks.

Pangad külmutasid meie palgad, meie büroo omanikule avaldati survet ja sunniti teda meiega lepingut lõpetama. Seda kõike tehti karistusseadustiku paragrahviga ähvardamise taustal, mis näeb ette kuni viis aastat vabadusekaotust.

Meie ainus "süü" on selles, et oleme ajakirjanikud võimudest sõltumatus meediaväljaandes ja lihtsalt teeme oma tööd.Võideldes võimaluse eest töötada, võitleme me nii Eestis kui ka välismaal asuvate lugejate õiguse eest saada täielikku teavet.

Meiega võib mitte nõustuda. Võib vaielda ja kritiseerida. Kuid meie jaoks on peamine lugejate võimalus iga päev meie sait avada ja iseseisvalt infot, kommentaare ja pakutavaid järeldusi hinnata.

Seda nimetatakse sõnavabaduseks, mis kahjuks tänases Eestis puudub, vaatamata tõsiasjale, et "Piirideta reporterite" arvates sobib meie riik väljendusvabaduse pingereas maailmas 11. kohale.

Täname veelkord kõiki meie lugejaid, kolleege, avaliku elu tegelasi, poliitikuid ja lihtsalt kõiki ausaid inimesi nende toetuse eest nii Eestis kui ka teistes riikides.

Saadud toetus ei jäta meile muud valikut, kui jätkata võitlust õiguse eest tõtt rääkida ja teile täielikku ja kvaliteetset informatsiooni pakkuda. Tuleme varsti tagasi!

Lugupidamisega,

Elena Cherysheva
RIA "Rossija Segodnja" Eesti esinduse juhataja

Tagid:
tagakiusamine, sõnavabadus, Sputnik Eesti, Eesti
Teema:
Võimud ähvardavad ajakirjanikke kriminaalkaristusega