Õppuste Zapad 2017 lähenedes on üha enam märgata närvilisust NATO leeris, illustratiivne foto

"Zapad 2017": kas NATO-l tasub muretseda?

147
(Uuendatud 12:31 10.08.2017)
Suwalki koridor ja raketikompleksid "Smertš" teevad Valgevenest sõjalise konflikti korral NATO-ga Venemaa asendamatu liitlase

Aleksandr Alesin, portaal Inosmi viitega väljaandele Valgevene uudised

Õppuste "Zapad 2017" lähenedes on üha enam märgata närvilisust NATO leeris. Toimuvad ju Venemaa ja Valgevene ühisõppused Suwalki koridori lähedal, mille hõivamisega võib USA ja tema Euroopa liitlaste versiooni järgi puhkeda sõda Venemaaga.

Zapadile lähevad ka Eesti vaatlejad >>

Tegelikult võib selle strateegiliselt tähtsa koridori läbi lõigata ka muul viisil – selleks sobivad suurepäraselt näiteks ka Valgevene armee relvastuses olevad reaktiivsuurtükikompleksid "Smertš" (tõlkes – "Keeristorm").

Läänealliansi Achilleuse kand

Suwalki koridor (USA sõjalise terminoloogia järgi "koridor SK") on 64 km laiune maismaakoridor, mis võiks ühendada Valgevene territooriumi Venemaa Kaliningradi oblastiga. Täna tõkestab seda Poola ja Leedu riigipiir.

Seda maa-ala peab NATO lääne alliansi kõige nõrgemaks lüliks ja hüpoteetiliselt Venemaaga puhkeda võiva sõja korral selle tõenäoliseks geopoliitiliseks eesmärgiks. Suwalki koridori hõivamine lõikaks Läti, Leedu ja Eesti faktiliselt ära teistest NATO bloki riikidest. Lisaks on see alliansi ainuke maismaatee väeüksuste ümberpaigutamiseks ja võimalike vasturünnakute sooritamise platsdarmiks. Teiste alliansi liikmesriikide sõjalise abi osutamine Balti riikidele maad mööda muutuks võimatuks. Just seepärast on Suwalki koridoril NATO idatiiva julgeoleku tagamisel tohutu tähtsus, mistõttu see eeldab ka piirkonna sõjalist tugevdamist.

Stoltenberg: NATO ei soovi konfrontatsiooni Venemaaga >>

Kui Moskva tahaks läänesuunal sellist operatsiooni läbi viia, leiab endine Poola asekaitseminister Romuald Šeremetjev, ei saaks ta seda ilma Minski kaasabita teha. Analüütiku arvates on ajalugu näidanud, et Venemaa läänesuunalistes pealetungioperatsioonides on Valgevene territoorium alati mänginud strateegilist osa. "Venemaa on läänesuunalisteks pealetungideks alati kasutanud Valgevene territooriumi," kinnitas ekspert.

Teine vene sõjandusekspert, ajakirja "Арсенал Отечества" (tõlkes — Isamaa Arsenal) peatoimetaja, erupolkovnik Viktor Murahhovski peab aga sellist oletust absurdseks.

Sellega, et Suwalki koridori hõivamine Venemaa poolt on vähetõenäoline, nõustuvad ka Ameerika eraluureanalüütikakeskuse Stratfor analüütikud. Globaalne sõjategevus, mis sel juhul vältimatult puhkeks, purustaks hoobilt kõik Moskva strateegilised eelised, mis tal selle maatüki hõivamisega kaasneksid.

"Zapad 2017" — kingitus Baltimaade russofoobidele >>

Ilmselt vajab Venemaa sõja puhkemisel NATO-ga Suwalki koridori eelkõige Kaliningradi eelposti kaitseks. Ja siis on tal selle territooriumi hõivamiseks vaja liitlast Valgevene näol. Valgevene maismaataristu võimaldab Kaliningradis paiknevatel Venemaa maa- ja mereväeüksustele tagada maismaaühendus Venemaa territooriumil paiknevate põhijõududega. Samaaegselt jääksid Balti riigid ilma ühendusest teiste NATO liikmesriikidega.

Siiski on enamik analüütikuid seda meelt, et täna oleks otsene sõjaline konflikt Euroopas, Venemaa majanduse praegust seisu ning Ida-Ukrainas ja Süürias toimuvas lokaalses sõjategevuses osalemist arvestades, Moskvale äärmiselt riskantne ettevõtmine.

Kuhu tankid ei pääse, sinna tormab "Smertš"

On ka analüütikuid, kes leiavad, et Pentagonis ja Brüsselis mõeldakse siiamaani Teise maailmasõja kategooriates, kuigi kuulutatakse end lahingutegevuse kõige kaasaegsemate võtete pooldajateks. Seal ei tule kellelegi pähe, et Suwalki metsad ja sood teevad tankide ja muu raske sõjatehnika kasutamise võimatuks ja pärast selle territooriumi üle kontrolli kehtestamist tuleks alustada laial rindel kaitsetegevust.

Arvestades Suwalki koridori laiust oleks palju kiirem ja efektiivsem võtta ta vajadusel Venemaa ja Valgevene tulekontrolli alla. Selleks sobivad suurepäraselt rasked reaktiivsuurtükitulesüsteemid (RSTS) 9K58 "Smetrš" laskekaugusega 70-90 km.

Valgevene on koos Venemaa ja Ukrainaga selle relvasüsteemi suurimaid omanikke. Valgevenel on umbes 40 "Smertš" relvasüsteemi. Punalipulise Valgevene sõjaväeringkonna relvastusse võeti nad juba 1987. aastal.

Paljudes Euroopa riikides kuuluvad rasked reaktiivsuurtükitulesüsteemid massihävitusrelvade hulka. "Smertšide" suhtes kehtib see eriti. See suure laskekaugusega relvasüsteem on ette nähtud vastase avamaastikul ja varjetes paikneva elavjõu, soomustamata ja soomustatud lahingutehnika, suurtükkide, taktikaliste rakettide, õhutõrjerelvade, seisuplatsidel paiknevate kopterite, samuti juhtimispunktide, sidesõlmede ja sõjatööstusobjektide hävitamiseks.

Gruško vastas Venemaa pihta suunatud süüdistustele >>

Nendest võib tulistada üksikrakettmürskude või kuni 38 sekundit kestva kogupauguga. Rakettmürske saab välja tulistada kas kabiinist või eraldi väljaviidavast puldist. Kolme relvasüsteemi "Smetrš" tulelöögi võimsus on võrdne kahe "Totška-U" 9K79 brigaadi tulelöögiga. Ühe kompleksi tulelöök katab kuni 672 tuhande ruutmeetri suuruse maa-ala.

"Smertši" rakettmürsud on varustatud lennutrajektoori autonoose korrigeerimise süsteemiga. Tabamistäpsuse suurendamiseks stabiliseeritakse nad lennu ajal pöörlema ümber oma pikitelje. Pöörlema pannakse nad väljatulistamisel ja see säilib tänu lennu ajal avanevatele stabilisaatoritele.

Lisaks kasutatakse "Smertši" reaktiivmürskudes lennu juhtimissüsteemi, mis korrigeerib nende lennutrajektoori, tangaaži (kallet) ja hajuvust. Juhtimissignaalid edastatakse automatiseeritud süsteemist raadiokäsklustega igale reaktiivmürsule eraldi.

Reaktiivmürskude lennutrajektoori korrigeeritakse gaasidünaamiliste tüüridega. Pärast raketimootorite töö lõppemist jätkavad nad lendu passiivse mürsuna. Selle tulemusena on "Smertši" lasketäpsus võrreldav suurtükkide omaga, nende tabamistihedus on aga kolm korda kõrgem.

NATO toob Zapadi ajaks Baltimaadesse lisavõimeid >>

Valgevene armee relvastuses olevate "Smertšide" (nagu ka "Uraganide" ja "Gradide") materiaalosa füüsilise ja moraalse vananemise tõttu on neid uuendatud ja moderniseeritud. Riigi sõjatööstus tegeleb mitte ainult "Smertšide" taastusremondi, vaid ka lahingulise efektiivsuse tõstmisega.

Töötatakse ka tulejuhtimise automatiseerimissüsteemide täiustamise kallal. Kolmetasandilise süsteemi elementideks on raketidivisjoni juhtimispunkt, reaktiivpatarei juhtimispunkt ja moderniseeritud lahingumasin.

Automatiseerimise eesmärk on kiirendada lahinguülesande täitmist, muuhulgas laskeandmete hankimise, vajalike laskearvestuste, sihitamise ja lahingumasina laskepositsioonile viimise kiirendamisega. Samaaegselt tuleb tagada suur sihitamistäpsus.

Kõik see võimaldab suurendada reaktiivsuurtükitulesüsteemide lahinguefektiivsust, tagada nende manöövervõime, tulelöögi korralduse ettevalmistamine ja läbiviimine reaalajas. Perspektiivis on "Smertšide" (koos teiste raketi ja suurtükiväe relvasüsteemidega) kasutamisel luure ja tuletoetussüsteemides rakendada droone.

Grybauskaitė: õppus Zapad 2017 näitab valmistumist sõjaks läänega >>

Seetõttu on ekspertide arvates relvakonflikti puhkemise korral NATO jõudude, ühelt poolt ja Venemaa ning Valgevene vahel, teiselt poolt, igasugune transpordiühendus Suwalki koridoris võimalik lõpetada mõne tunniga isegi ilma Venemaa ja Valgevene väeüksuste poolt Leedu ja/või Poola territooriumile tungimata.

Autori arvamus ei pruugi kokku langeda toimetuse seisukohaga.

147
Tagid:
õppus, sõjaline, analüütika, Zapad-2017, NATO, Valgevene, Venemaa
Флаг Эстонии и НАТО

NATO ike: kui palju eestlased Venemaa-vastase poliitika eest maksavad

(Uuendatud 17:53 22.12.2019)
Tallinna välispoliitika aluseks on saanud hüpoteetiline vastasseis Moskvaga ning oma territooriumi täiesti reaalne andmine USA ja NATO käsutusse sõjalise taristu rajamiseks.

See on juba viinud sadade miljonite eurode kaotamiseni, mis on eraldatud tarbetute NATO võõrvägede toomiseks Eesti pinnale ja nende ülalpidamiseks. Ees ootavad uued vabatahtlikud rahakaotused.

Kui NATO riigid olid Varssavi tippkohtumisel 2016. aasta juunis otsustanud paigutada alliansi lahingugrupid Eestisse, Lätti, Leetu ja Poolasse, oli vaja investeeringuid.

Vajaliku taristu rajamiseks võõrvägedele järgmise viie aasta jooksul on Eesti valitsus kiirkorras eraldanud 40 miljonit eurot. Neid Eesti jaoks üsna suuri summasid on kasutatud kasarmute, arsenalide ja ladude ehitamiseks ning keskpolügooni arendamiseks.

Märgime, et Eesti valitsus on eraldanud reservfondist lisaraha liitlasvägede riigis viibimise hüvitamiseks alates 2014. aastast ehk ammu enne Varssavi tippkohtumist, mis olevat legitimeerinud võõrvägede alalise viibimise rahulikus ja stabiilses piirkonnas.

Eesti eelarvestrateegia 2019.–2021. aastaks näeb ette 2,4 miljardi euro suurused kaitsekulutused.

Absurdne lennubaas

Põhja-Atlandi allianss kavatseb suurendada Balti riikide õhuruumi turvavate lennukite arvu. Muuhulgas on kavas rakendada üsna valvsaks tegevaid lennupõhise eelhoiatuse ja õhuruumi juhtimise süsteeme (AWACS).

Ämari lennubaasis anti mullu oktoobris pidulikult käiku uued objektid, mis on ette nähtud NATO võõrvägede ja relvade vastuvõtmiseks ja teenindamiseks. Seejuures rõhutas kaitseminister Jüri Luik, et see taristu ei ole mõeldud mitte ainult USA õhujõududele, vaid "on kasulik kõigile". Projekti elluviimine läks maksma umbes 13,5 miljonit eurot.

Kaks kuud enne Ämari baasis toimunud tseremooniat oli Hispaania lennuväe hävitaja Eurofighter Typhoon 2000 lasknud Lõuna-Eesti kohal välja lahingraketi AMRAAM. Õnneks pääseti ohvrite ja purustusteta. Ligi 20-kilose lõhkepeaga raketi allakukkumise kohta ei leitud: see võis lennata ka saja kilomeetri kaugusele, isegi naaberriigi territooriumile.

See "õnnelik õnnetus" näitab, kui turvalisemaks on muutunud Eesti kodanike elu NATO õhujõudude kaitsva tiiva all. Esimene rakett sattus Eestisse sealt, kust seda ei oodatud, kuid täiesti ootuspäraselt.

Välismaise väegrupeeringu Eestis viibimise deklareeritav eesmärk on astuda vajadusel välja Venemaa agressiooni vastu ja võita aega alliansi põhivägede saabumiseni.

Kuni "kuri Venemaa" ei ründa, tuleb liitlasi ülal pidada Eesti maksumaksjate kulul. Võimalik, et aastakümneid. Aga kui võtta arvesse kulud oma kaitseväe relvastuse uuendamise kavale (praegu on Eesti ülemaailmses sõjalise võimsuse edetabelis Global Firepower 112. kohal 137-st), võib julgelt kinnitada, et eesmärgiks seatud 2,18 protsendil SKP-st Eesti sõjalise eelarve kasv pidama ei jää.

Tuleb veel kaua püksirihma pingutada, sest Ameerika presidendi Donald Trumpi üleskutse suurendada NATO riikide kaitsekulutused 4 protsendini SKP-st kehtib ka Eesti kohta.

Peegeldumisnurk

Läänes on levinud ettekujutus, et Balti regiooni postsovetlikud vabariigid seisavad vastu Venemaa agressioonile ja Põhja-Atlandi allianss kaitseb neid. Ja ometi ei ähvarda Eestit, Lätit ja Leedut ükski naaberriik, territoriaalseid või muid materiaalseid pretensioone ei ole neile ka Venemaal.

Teisest küljest NATO aastatepikkune motiveerimata laienemine itta ja Baltimaade "kaitsmine" tuhandetest sõjaväelastest koosnevate paljurahvuseliste väegrupeeringute ja löögirelvade paigutamise teel Venemaa piiride äärde ning õppused nagu Defender Europe 2020 meenutavad järjest rohkem agressiooniks valmistumist ja sunnivad Moskvat adekvaatselt reageerima.

Venemaa relvajõudude peastaabi ülem Valeri Gerassimov rääkis 17. detsembril otsesõnu alliansi valmistumisest "mastaapseks sõjaliseks konfliktiks" Balti regioonis ja see järeldus ei tõota Eestile midagi head.

Sõjaliste ohtudega silmitsi seistes on Venemaa kohustatud rakendama karme vastumeetmeid ning selleks on tal väärikad relvajõud ja ustavad liitlased.

Näiteks Leningradi oblastis, Eesti külje all, toimuvad alates 18. detsembrist kiire õppekogunemine ja Krasnoje Selo motolaskurbrigaadi õppus, millest võtavad osa ka Valgevene Vabariigi sõjaline delegatsioon, Lääne sõjaväeringkonna kõrgem juhtkoosseis, Balti laevastik, õhujõudude ja õhutõrje Leningradi koondised, üldväed ja tankiarmeed, mis dislotseeruvad 26 Venemaa Föderatsiooni subjekti territooriumil.

Eri tasandite staapides ja polügoonil harjutatakse uusimaid sõjategevuse viise võttes arvesse tänapäeva relvakonflikte. Erilist tähelepanu pööratakse luuretegevusele, õhutõrjele (tingliku vastase lahing- ja luuredroonide hävitamisele), raadioelektroonilisele võitlusele, tuleülesannete täitmisele suurtükiväelaste, tankistide ja motolaskurite poolt. Mis sellest järeldub?

Võõrvägede viibimine Eestis ainult vähendab Eesti julgeolekut. Mida rohkem on ettearvamatuid kaitsjaid olematu ohu eest, seda vaesemad on riigi elanikud ja seda tõenäolisem on piirkonna muutumine relvakonflikti tandriks.

Lugege lisaks:

https://ee.sputniknews.ru/columnists/20191219/18802351/chlenstvo-nato-estonia-traty.html

Tagid:
majandus, Eesti, Venemaa, NATO
Samal teemal
Kelle närvid enne üles ütlevad: ekspert hindas USA ja Türgi suhteid
Venemaa president Vladimir Putini pressikonverents

Kas Eesti riigijuhid saavad Putini läbipaistvast vihjest aru

(Uuendatud 16:51 20.12.2019)
Seniajani on Eesti trooninud sõnavabaduse edetabelite tipus. Kuid Sputnik Eesti töötajate jälitamine seab tema kõrge koha löögi alla, arvab kolumnist Boriss Grigorjev.

Rahvusvaheline praktika näitab, et väike Eesti peab kõvasti pingutama, et pääseda maailma meedia uudiste edetabeli tippu.

See läks tal korda seoses parvlaeva Estonia katastroofiga, seoses astumisega Euroopa Liitu ja NATOsse ning seoses "pronksiste" sündmustega, nüüd aga on riigile pööratud tähelepanu seoses sõnavabaduse karjuva rikkumisega Venemaa teabeagentuuri Sputnik Eesti ajakirjanike tagakiusamise teel.

Venemaa president Vladimir Putin
© Sputnik / Екатерина Чеснокова

Ma pole kindel, kas Eesti tahtis just sellist kuulsust, kuid seda küsimust Tallinna agentuuri ajakirjanike riigipoolse tagakiusamise kohta, mille esitas Sputnik Eesti peatoimetaja Elena Cherysheva otse Venemaa presidendile Vladimir Putinile tema iga-aastasel pressikonverentsil, millest võtsid osa Venemaa ja maailma tippajakirjanikud, kuulis kogu maailm, ja isegi kui mõnedes maades suhtutakse sellesse eelarvamustega, kujuneb ometi mingisugune ettekujutus Eestist kui riigist, kus rikutakse ajakirjanike õigusi ja ajakirjandusvabadust.

Midagi head ma selles ei näe. Seniajani on Eesti trooninud sõnavabaduse edetabelite tipus — nüüd aga on ta endale ise sellise hoobi andnud.

Kelle kõrvad selle tagant paistavad?

Kahtlemata püüab Eesti peavoolumeedia serveerida praegust etteheidet Putini poolt ja lubadust toetada Venemaa ajakirjanikke Eestis kui infopoliitilist rünnakut "kaitsetu" Eesti vastu, kes võitleb kõigest väest kurja Vene "monstrumiga".

Juba mitu aastat on Eesti poliitikud ja valitsusmeelsed väljaanded kinnitanud, et Sputnik Eesti ei olevat meedia, viitamata seejuures ühelegi seadusele. Ja kõik sellepärast, et mingit õiguslikku alust selleks põhimõtteliselt polegi.

Viimastel kuudel on agentuuri püütud hävitada isiklike sanktsioonide rakendamise kaudu, mis on kehtestatud Sputnik Eesti emaagentuuri rahvusvahelise infoagentuuri Rossija Segodnja juhi Dmitri Kisseljovi vastu.

Ja seda vaatamata sellele, et agentuuri ennast sanktsiooninimekirjades ei ole ja Euroopa Liidus on juriidiliselt tunnistatud, et Kisseljov ei ole agentuuri tegelik kasusaaja.

Eesti võimude sellise põikpäisuse üle võib vaid imestada, eriti kui võtta arvesse seda tõenäolist kahju, mida kõnealune tegevus toob Eestile rahvusvahelisel areenil.

Kuid nähtavasti ei seisa asjaomase aktsiooni taga mitte ainult natsionalismist pimestatud Eesti poliitikud ja ametnikud, vaid ka läänest pärit kolmandad jõud, kes püüavad Eesti kätega Venemaale järjekordselt "käkki keerata".

Omasid me hätta ei jäta

Sputnik Eesti tagakiusamisest rääkides lubas Venemaa president Vladimir Putin kasutada olukorra lahendamiseks kõiki võimalusi püüdes seejuures mitte kahjustada riikidevahelisi suhteid ja mitte jätta agentuuri ajakirjanikke hätta.

"Me teeme kõik, mida suudame, et teid jõukohaste abinõudega toetada ja mitte kahjustada meie riikide vahelisi suhteid. Vaatame, mida me teha saame," märkis president Putin.

Pole kahtlust, et avalikult sellisel tasemel kõlanud lubadus täidetakse. Muuhulgas on Venemaa välisministeerium juba saatnud pöördumised juhtivate rahvusvaheliste organisatsioonide poole.

"Eesti võimud on oma jahis Vene teabeagentuurile läinud üle nii totalitaarsetele meetoditele nagu tema töötajate ja koostööpartnerite jõhker hirmutamine karistusmeetmetega. Taoline olukord on täiesti vastuvõetamatu ning täielikult vastuolus demokraatia aluspõhimõtetega ja Eesti rahvusvaheliste kohustustega meedia segamatu töö, arvamuste avaldamise vabaduse ja infole võrdse juurdepääsu tagamisel," märgitakse Venemaa välisministeeriumi avalduses. Välisministeerium kutsus asjassepuutuvaid rahvusvahelisi organisatsioone ja kodanikuõiguste kaitse ühendusi üles kiiresti reageerima.

"Eelkõige ootama hinnangut olukorrale OSCE esindajalt ajakirjandusvabaduse küsimustes Harlem Désirilt," teatati ministeeriumist.

Kas Eesti võimud alluvad rahvusvahelisele survele? See sõltub "vanemate vendade" poolse surve tugevusest ja nendest kadudest, milleks Eesti võimud on valmis praeguses konfliktis Venemaaga.

On ilmselge, et Sputnik Eesti töötab edasi igal juhul. Kas see hakkab toimuma Eesti pinnal või enamjaolt väljaspool Eestit, seda näitavad lähikuude sündmused.

On täiesti tõenäoline, et järgnevad kohtuasjad Eesti võimude suhtes, kuid kuna kohtu veskid jahvatavad aeglaselt ja asi võib minna Euroopa Inimõiguste Kohtuni välja, tuleb õiglust oodata kaua.

Igal juhul jätkavad Eesti võimud sihikindlalt Eesti kui demokraatliku riigi maine halvendamist ning võimalusi koostööks naaberriigi Venemaaga jääb järjest vähemaks. Ja vaevalt on mõtet pärast taolisi tegevusi oodata Venemaa riigijuhtide heatahtlikku suhtumist igasugustesse Eestile majanduslikult kasulikesse algatustesse.

Autori arvamus ei pruugi kirjastaja seisukohaga kokku langeda.

Lugege lisaks: 

Tagid:
analüütika, demokraatia, Venemaa, Eesti, sõnavabadus, Sputnik Eesti
Teema:
Võimud ähvardavad ajakirjanikke kriminaalkaristusega
Samal teemal
Putini suur pressikonverents 2019
Võimud ähvardavad ajakirjanikke kriminaalkaristusega
Meedialahingud
Руководитель представительства МИА Россия сегодня в Эстонии, шеф-редактор Sputnik Эстония Елена Черышева

Sputnik Eesti asus tööle erirežiimis. Peatoimetaja avaldus

(Uuendatud 00:17 01.01.2020)
Sputnik Eesti juhataja Elena Cherysheva selgitas portaali lugejatele suunatud pöördumises olukorda seoses portaali töö peatumisega. Avaldame avaliku pöördumise tervikteksti.

Austatud lugejad!

Tänasest, nagu näete, erineb Sputnik Eesti veebisait tavapärasest. Tõenäoliselt teate juba muutuse põhjust, kuid pean vajalikuks toimunu veel kord lahti seletada.

Alates 1. jaanuarist võeti meilt võimalus teie heaks töötada.

Eesti politsei- ja piirivalveamet esitas meile kõigile ultimaatumi: me kas katkestame töölepinguid rahvusvahelise uudisteagentuuriga "Rossiya Segodnja" ega tööta enam Sputnik Eestis, või meie suhtes algatatakse kriminaalasjad.

Eelmise aasta viimastel päevadel arutasime korduvalt kujunenud olukorda ja jõudsime järeldusele, et hoolimata võimude nõudmiste absurdsusest ja ohust, mille reaalsusse me tegelikult uskuda ei tahaks, ei ole meil õigust oma inimeste saatusega riskida.

Selle tulemusel olid toimetuse töötajad sunnitud 1. jaanuarist lõpetama töösuhted Sputnik Eesti ja RIA "Rossiya Segodnjaga". Kas see tähendab, et saidi elupäevad on lõppenud? Ei, see pole nii.

Sait jätkab tööd täies mahus, kuid protsessi organiseerimine selliselt, et me ei peaks Eesti võimude pideva surve all elama, võtab veel natuke aega. Loomulikult proovime töö võimalikult kiiresti taastada. 

Tahan tänada teid, kallid lugejad, meie tegevuse toetamise eest nelja aasta vältel ja eriti viimastel kuudel, kui surve ja ähvardused kõigi meie ja meie partnerite vastu muutusid äärmuslikeks.

Pangad külmutasid meie palgad, meie büroo omanikule avaldati survet ja sunniti teda meiega lepingut lõpetama. Seda kõike tehti karistusseadustiku paragrahviga ähvardamise taustal, mis näeb ette kuni viis aastat vabadusekaotust.

Meie ainus "süü" on selles, et oleme ajakirjanikud võimudest sõltumatus meediaväljaandes ja lihtsalt teeme oma tööd.Võideldes võimaluse eest töötada, võitleme me nii Eestis kui ka välismaal asuvate lugejate õiguse eest saada täielikku teavet.

Meiega võib mitte nõustuda. Võib vaielda ja kritiseerida. Kuid meie jaoks on peamine lugejate võimalus iga päev meie sait avada ja iseseisvalt infot, kommentaare ja pakutavaid järeldusi hinnata.

Seda nimetatakse sõnavabaduseks, mis kahjuks tänases Eestis puudub, vaatamata tõsiasjale, et "Piirideta reporterite" arvates sobib meie riik väljendusvabaduse pingereas maailmas 11. kohale.

Täname veelkord kõiki meie lugejaid, kolleege, avaliku elu tegelasi, poliitikuid ja lihtsalt kõiki ausaid inimesi nende toetuse eest nii Eestis kui ka teistes riikides.

Saadud toetus ei jäta meile muud valikut, kui jätkata võitlust õiguse eest tõtt rääkida ja teile täielikku ja kvaliteetset informatsiooni pakkuda. Tuleme varsti tagasi!

Lugupidamisega,

Elena Cherysheva
RIA "Rossija Segodnja" Eesti esinduse juhataja

Tagid:
tagakiusamine, sõnavabadus, Sputnik Eesti, Eesti
Teema:
Võimud ähvardavad ajakirjanikke kriminaalkaristusega